Monday, 24 December 2012

Teka-teki benda hidup dan benda bukan hidup hebat

1.  Jauh macam ambulan, dekat macam doktor.

2.  Potong panjang tak potong pun panjang?

3.  Menyepit bukan ketam, mencangkung bukan monyet?

4.  Ada satu jalan, bila warna hijau tak jalan, tapi bila warna merah, jalan tak berhenti sampai habis.

5.  Banyak-banyak kuih, kuih apa yang bukan kuih?

Jawapan:
1.  Nyamuk
2.  Kacang panjang
3.  Penyepit
4.  Ubat nyamuk
5.  Kueh teow

Friday, 7 December 2012

Pantun teka-teki benda hidup dan benda bukan hidup

Hidup aman di dalam kota,
Ada pemimpin bernama raja;
Buruh rajin bekerja,
Askar bertugas setiap masa.


Mulut manis hati naik baik,
Itulah amalan turun-temurun,
Benda apa yang akan naik,
Apabila saja hujan turun.Terbang tinggi si burung helang,
Hinggap di atas pohon meranti,
Anak ramai ibunya seorang,
Bila bergesel berapi-api?Cik Limah bersama anak lelaki, 
Duduk makan keropok lekor,
Yang mengejar tidak berkaki,
Yang dikejar tiada berekor?Jawapan:

1.  Anai-anai / semut
2.  Payung
3.  Mancis
4.  Ular dan katak

Saturday, 1 December 2012

Ujian Minda

Tandakan ( / ) bagi benda hidup.


                                                                               1. (     )

                                                                              2. (     )

                                                                               3. (     )

                                                                              4. (     )

                                                                               5. (     )

                                                                               6. (       )

                                                                               7. (      )
                                                                              8. (     )

                                                                               9. (     )
     
                                                                            10. (     )

                                                                             11. (     )
 
                                                                                              12. (     )

                                                                            13. (     )

                                                                            14. (     )
                                                                             15. (     )

Friday, 30 November 2012

Ujian Minda

Lembaran Kerja
(A) Nyatakan "Benar" atau "Salah" bagi 
       setiap pernyataan yang berikut.
1. Kucing boleh membiak
    .............................................(        )
2. Pokok rambutan memerlukan air untuk hidup.
     ............................................(        )
3. Arnab boleh bergerak dari satu tempat ke
    tempat yang lain. ...................(        )
4. Ikan tidak perlu bernafas. ........(        )
5. Cacing tanah memerlukan makanan untuk hidup.
     ............................................(        )

Sunday, 11 November 2012

Aktiviti Di Dalam Kelas : Mengelaskan Benda Hidup Dan Benda Bukan Hidup

  Saya telah membahagikan murid-murid kepada tiga kumpulan untuk melakukan kerja kumpulan . Murid-murid sedang menggunting dan menampal gambar-gambar benda hidup dan benda bukan hidup yang telah disediakan oleh saya.

Ini merupakan hasil kerja kumpulan murid-murid. Murid-murid sedang membuat lembaran kerja pada akhir pengajaran dan pembelajaraan.Murid-murid mempamerkan lembaran kerja yang telah siap.Thursday, 25 October 2012

Nota Dan Soalan Latihan: Benda Hidup Dan Benda Bukan Hidup


BENDA HIDUP DAN BENDA BUKAN HIDUP

Alam kita ada banyak benda. Kita dikelilingi oleh benda hidup dan benda bukan hidup.
Manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan ialah benda hidup.  Benda hidup memerlukan makanan dan minuman. Benda hidup tidak dapat hidup jika tidak ada makanan dan minuman.  Benda hidup juga bernafas, bergerak serta membiak. Tumbuh-tumbuhan ialah hidupan tetapi tidak bergerak seperti manusia atau haiwan.
Benda bukan hidup ialah benda yang tidak mengalami proses hidup.  Benda bukan hidup tidak memerlukan makanan dan minuman.  Benda bukan hidup tidak bernafas, tidak bergerak dan tidak membiak.  Benda bukan hidup juga tidak mengalami proses tumbesaran.


Berikut ialah benda hidup dan bukan benda hidup

Benda Hidup
Benda Bukan Hidup

   

 

CIRI-CIRI BENDA HIDUP


Semua benda hidup mempunyai cirri-ciri yang berikut:

a)  Memerlukan makanan
     Benda hidup memerlukan makanan untuk hidup. Manusia makan nasi, daging dan sayur-sayuran untuk      meneruskan kehidupan.  Haiwan mendapat makanan di sekeliling kediaman mereka.                                                             
Haiwan yang makan daging sahaja dipanggil karnivior, haiwan yang makan tumbuhan sahaja disebut herbivior manakala haiwan yang makan kedua-dua jenis daging dan tumbuhan disebut ombivior.                 

 

                                                          
Tumbuhan boleh membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis.  Sesetengah tumbuhan boleh menyimpan makanan dalam buah atau akar.

b)   Memerlukan air
     Benda hidup memerlukan air untuk hidup.  Manusia tidak memerlukan 8 gelas air setiap hari untuk menjaga kesihatan. Tumbuhan menggunakan akar untuk menyerap air dari tanah.c)   Bergerak
     Benda hidup  dapat bergerak. Mereka bergerak untuk mendapatkan air, makanan, dan tempat tinggal.  Kadang-kala benda hidup bergerak untuk melarikan diri daripada bahaya. Hanya sebahagian daripada tumbuhan dapat bergerak.  Sebagai contoh, daun pokok semalu menguncup apabila disentuh.
 
d)   Membesar
     Hidupan boleh bertumbuh. Manusia membesar daripada peringkat bayi kepada peringkat dewasa, begitu juga dengan haiwan iaitu daripada peringkat anak kepada peringkat dewasa.  Apabila manusia membesar, saiz badan dan penampilan juga berubah.  Tumbuhan membesar daripada peringkat anak benih kepada peringkat tumbuhan dewasa.

e)  Membiak
      Benda hidup boleh membiak untuk mendapatkan anak.  Ini adalah untuk memastikan benda hidup tidak mengalami kepupusan.
 Haiwan membiak melalui dua cara. Iaitu bertelur atau melahirkan anak.
I)   Haiwan yang bertelur
         
   
II)  Haiwan yang melahirkan anakSesetengah tumbuhan membiak melalui biji benih, batang , daun dan spora.

i)  Tumbuhan yang membiak melalui biji benih


ii)  Tumbuhan yang membiak melalui batang
iii)  Tumbuhan yang membiak melalui daun

iv)  Tumbuhan yang membiak melalui spora


       

f)     Bernafas
       Benda hidup memerlukan udara untuk bernafas. Cara benda hidup bernafas berbeza-beza.


i)   i) Manusia mengguanakan paru-paru untuk bernafas      


ii)  Katak menggunakan kulit untuk bernafas apabila berada di dalam air dan menggunakan paru-paru untuk bernafas apabila berada di darat.iii) Ikan bernafas menggunakan insang


iv) Ketam menggunakan ‘buku paru-paru’ untuk bernafas      

 

g)   Benda hidup berkumuh
h) Tumbuhan bernafas melalui batang, daun atau akar

   Benda bukan hidup dapat dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu semula jadi dan buatan manusia

A)  Benda Hidup Semulajadi

       
B) Benda Hidup Buatan Manusia                  


  

Perbezaan antara benda hidup dengan benda bukan hidup

                        Benda Hidup                           
                    Benda Bukan Hidup                    
1. Dapat bergerak dengan sendiri
Tidak dapat bergerak dengan sendiri
2.Akan mati apabila mereka menjadi tua atau bahagian-bahagian badan gagal untuk terus hidup
Tidak tua dan tidak mati
3. Membiak
Tidak membiak
4.Boleh bertumbuh
Tidak berkembang


Sebagai kesimpulan, terdapat perbezaan antara benda hidup dengan benda bukan hidup.  Benda-benda hidup juga mempunyai sifat-sifat yang berbeza antara satu sama lain.  Benda-benda hidup ini menunjukkan kepelbagaian sifat. Perbezaan sifat ini bukan antara benda hidup yang berlainan jenis seperti harimau dengan singa, pokok mangga dengan rumput, tetapi juga kalangan benda hidup yang sama jenis, seperti singa jantan yang mempunyai bulu  yang tebal dan panjang.  Ini adalah amat berbeza dengan singa betina.


                            Istilah penting dalam dwibahasa

Bil.
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
1.
Benda hidup
Living things
2.
Benda bukan hidup
Non living things
3.
membiak
reproduce
4.
makanan
Food
5.
bergerak
Move
6.
bernafas
Breathe                                                    Dunia Sains Dan Teknologi
Nama :____________________                              Kelas :__________
Tarikh:____________________                      Markah:_________

(A)  Manakah antara yang berikut benda hidup? Tandakan ( √ ).


 (       )

 (       )

(         )

   (          )

  (B) Bulatkan benda hidup.


                                               
(C) Manakah antara yang berikut benda bukan hidup? Tandakan  (  x  ).


 (         )

(         )

(        )

 (       )


(D) Bulatkan benda bukan hidup.

(E) Manakah yang memerlukan air dan makanan? Tandakan ( √ ).

(         )

(         )

(         )

(         )

(        )

(        )

( F )   Apakah cirri-ciri benda hidup? Tulis perkataan yang betul.

                  Membiak             bernafas              membesar             bergerak   

                  memerlukan  makanan               memerlukan air

_______________________

______________________________

_______________________

_______________________

_____________________________

_______________________

(G)  Bulatkan perkataan yang sesuai.
  1. Manusia  ( bernafas , bergerak ) untuk hidup.2.  Haiwan  ( bernafas,  bergerak ) untuk mencari   
     makanan.3. Tumbuhan  ( membesar  ,  membiak  ) dan bertambah saiz.


4. Haiwan  (  membesar  ,  membiak  ) supaya bilangan haiwan bertambah.

(H)  Isi tempat kosong.


Makan


Hidup


Membiak1.  Ayam ialah benda ____________________

2. Ayam minum, _________________, dan bernafas.

3. Ayam juga membesar, bergerak dan ______________.UJIAN TOPIKAL AKTIF DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI
Unit 1  : Benda Hidup dan Benda Bukan Hidup

BAHAGIAN  A
Bulatkan jawapan yang betul.

1. Antara berikut, yang menakah benda hidup?


(  A )

( B )

( C )


2. Semua yang berikut adalah benda bukan hidup kecuali ____________.
A.  Ulat beluncas
B.  Bola
C.  Skru

3.  Antara berikut, yang manakah boleh bernafas?


(  A  )

(  B  )

(  C  )


4. Manakah yang tidak benar tentang ikan?
 A.  Ikan ialah benda hidup
     B.   Ikan tidak perlukan makanan
 C.  Ikan boleh membesar

5.  Lihat gambar di bawah.

Ia akan mati jika tidak diberikan ______________.
    A.   mainan
B.   air
C.  pen
6. Lihat gambar di bawah.
Manakah pernyataan yang benar tentang benda  
di sebelah kiri ?

    A.  Ia memerlukan air
B.  Ia memerlukan makanan
C.  Ia tidak memerlukan makanan7. ____________adalah benda hidup.


(  A  )

(  B  )

(  C  )

8.  Manakah benda hidup yang boleh bergerak dari satu tempat ke tempat yang  
      lain?(  A  )

(  B  )

(  C  )
PRAKTIS FORMATIF 1
Bulatkan jawapan yang betul.
1.   Manakah benda hidup?
(  A  )

(  B  )

( C  )
       
2.  Manakah benda bukan hidup?


(  A  )

(  B  )

(  C  )
3.  Manakah yang bernafas?


(  A  )

(  B  )

(  C )

(  D  )
   4.   Benda hidup di atas tidak boleh…
      A.   melompat              B.    membiak             C.   membesar

5.   Apakah yang tidak diperlu oleh benda hidup?
      A.   Makanan               B.   Udara                  C.   Mainan