Friday, 30 November 2012

Ujian Minda

Lembaran Kerja
(A) Nyatakan "Benar" atau "Salah" bagi 
       setiap pernyataan yang berikut.
1. Kucing boleh membiak
    .............................................(        )
2. Pokok rambutan memerlukan air untuk hidup.
     ............................................(        )
3. Arnab boleh bergerak dari satu tempat ke
    tempat yang lain. ...................(        )
4. Ikan tidak perlu bernafas. ........(        )
5. Cacing tanah memerlukan makanan untuk hidup.
     ............................................(        )

Sunday, 11 November 2012

Aktiviti Di Dalam Kelas : Mengelaskan Benda Hidup Dan Benda Bukan Hidup

  Saya telah membahagikan murid-murid kepada tiga kumpulan untuk melakukan kerja kumpulan . Murid-murid sedang menggunting dan menampal gambar-gambar benda hidup dan benda bukan hidup yang telah disediakan oleh saya.

Ini merupakan hasil kerja kumpulan murid-murid. Murid-murid sedang membuat lembaran kerja pada akhir pengajaran dan pembelajaraan.Murid-murid mempamerkan lembaran kerja yang telah siap.